RECEPCIÓ

Disposem d'un espaiós vestíbul, recepció, oficines, banys per al públic (adaptats per a minusvàlids).

RCEPCIÓN

Disponemos de un espacioso vestíbulo, recepción, oficinas, baños para el público (adaptados para minusválidos)

RECEPTION

We have a spacious lobby, reception, offices, bathrooms for the public (adapted for the disabled).